Toți suntem cetățeni egali: RESPECT pentru toți! Drepturile omului şi libertăţile fundamentale nu se votează.

Un număr de 100 de organizații neguvernamentale, mișcări civice și cetățeni s-au constituit din proprie inițiativă într-o platformă civică intitulată « RESPECT. Platforma pentru Drepturi și Libertăți », pentru a opri modificarea Constituției într-un mod care restrânge drepturile și libertățile fundamentale, prin redefinirea familiei.

VIZIUNE

România se află într-un moment de cotitură și riscă să se angajeze pe calea autoritarismului, dacă nu acționăm pentru respectarea drepturilor și libertăților fundamentale ale tuturor cetățenilor.

Riscul provine în primul rând din inițiativa de modificare a Constituției prin referendum pentru a defini restrictiv familia. Amendamentul constituțional propus limitează drepturile și libertățile cetățenilor, agravează discriminarea și stigmatizarea celor care nu corespund definiției impuse de inițiatori. Campania populistă va eroda tocmai temelia unei democraţii sănătoase: respectarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale.

Din păcate, două instrumente democratice – iniţiativa legislativă cetăţenească şi referendumul – au fost pervertite pentru a servi agendei unor grupuri de presiune. Parlamentul României se apropie de o decizie fără să fi organizat dezbateri reale, fără o analiză în profunzime, fără să țină cont de normele și de valorile europene sau de nevoile reale din societatea românească.

Temele majore de interes public – reducerea sărăciei și a inegalităților, dezvoltarea economică, educația, sănătatea, justiția, consolidarea democratică şi altele care au un impact direct asupra vieții cetățenilor și a familiilor din România nu sunt subiect de mobilizare şi dezbateri. În locul cooperării pentru rezolvarea problemelor reale ale cetățenilor , referendumul va aduce în societate divizare, o ruptură adâncă şi periculoasă generată artificial. Spirala agresivității este deja în creștere în urma campaniei pentru modificarea Constituției. De la discursul urii la violență este doar un pas!

Riscul cu care se confruntă România este sporit și de faptul că există o agendă mai largă, consecvent nedemocratică, asumată explicit sau implicit de promotorii referendumului: constrângerea femeilor la un rol preponderent domestic, interzicerea avortului, limitarea educaţiei pentru sănătatea reproducerii şi a folosirii mijloacelor de contraceptie. Concomitent este subminată încrederea în școala publică, în știință și chiar în medicină şi este, în schimb, promovat dogmatismul religios. Așadar, referendumul va compromite coeziunea socială, caracterul modern şi secular al statului.

În aceste condiții:

Facem apel către mișcările civice, organizațiile și cetățenii români să ia atitudine și să se mobilizeze în jurul unui principiu esențial pentru o democrație:

“Toți suntem cetățeni egali: RESPECT pentru toți!

Drepturile omului şi libertăţile fundamentale nu se votează!”

Cele mai mari amenințări la adresa familiei sunt: sărăcia și corupția; distrugerea statului de drept; inegalitățile; lipsa de unitate, solidaritate, respect şi încredere reciprocă; violența în familie; accesul limitat la locuire și servicii medicale adecvate; mortalitatea maternă și infantilă ridicată; absența accesului egal la educație de calitate, inclusiv insuficiența creșelor și a grădinițelor; lipsa locurilor de muncă.

 

 

Facem apel către clasa politică, decidenții politici și instituțiile responsabile să oprească referendumul, pentru a proteja astfel democrația românească!

Facem apel la solidarizare civică pentru a susţine valorile democratice, universalitatea drepturilor omului și destinul european al României în fața atacului urii, al discriminării și al agresivității.

Susţinem familia și considerăm că ea se poate împlini cel mai bine dacă nu este definită dogmatic și când sunt respectate întru totul drepturile şi libertăţile cetățenilor.

Susținem libertatea religioasă și de conștiință și suntem convinși că acestea se pot manifesta pe deplin doar dacă sunt respectate întru totul drepturile omului.

Împreună acționăm pentru a sprijini:

  • egalitatea în drepturi și libertăți între toți cetățenii, fără discriminare;
  • respectul pentru libertatea şi demnitatea umane;
  • dreptul fiecărei persoane la viață privată și de familie;
  • solidaritatea între toți cetățenii, valoare fundamentală a societății noastre;
  • dreptul femeilor de a decide liber asupra propriului corp şi de a se împlini prin educație, profesie și prin propriile alegeri legate de viața de familie;
  • accesul femeilor și al bărbaților la drepturi sexuale și reproductive,
  • dreptul copiilor şi tinerilor de a beneficia de o educaţie umanist-raţională, accesibilă tuturor;
  • dreptul la sănătate al copiilor și tinerilor;
  • apartenența României la Uniunea Europeană, cu toate drepturile și îndatoririle ce decurg din aceasta și cu asumarea valorilor ce stau la baza UE.

Pentru a susţine principiile şi valorile menţionate mai sus, am format RESPECT. Platforma pentru Drepturi şi Libertăţi, o platformă civică neguvernamentală care reunește cetățeni și organizații ce respectă și promovează drepturile și libertățile fundamentale.

Prima provocare şi cea mai importantă este de a ne uni și de a da glas revoltei noastre pentru a convinge Parlamentul, Președinția și instituțiile țării să oprească acest referendum care reprezintă o nouă mineriadă la adresa democrației românești.

Politicieni, opriți distrugerea democrației românești și arătați-ne respect: Constituția este pentru toți!

Semnatari :
*Situația actualizată la ora 22.00, 6.06.2017
Inițiatori:
Asociația Pro Democrația, APADOR-CH, Asociația ACCEPT, Asociația ActiveWatch, Centrul de Resurse pentru Participare Publică, Centrul Euroregional pentru Inițiative Publice, Centrul FILIA, Centrul pentru Inovare Publică, Centrul pentru Jurnalism Independent, Fundația pentru Dezvoltarea Societății Civile, Inițiativa România, Platforma Demos, Oana Marinescu.
Membri:
Asociația Viitorul Tinerilor, Departamentul Rainbow Prahova, Asociația Front, Asociația SPICC (Solidaritate, Participare, Incluziune, Comunicare, Cooperare), Asociația Sens Pozitiv, Societatea Academică din România, Agenția de Dezvoltare Comunitară „Împreună”, Asociația Romano ButiQ, Fundația Centrul Parteneriat pentru Egalitate, Fundația PARADA, ASUR – Asociația Secular-Umanistă din România, Asociația Transcena, Societatea de Analize Feministe AnA, Societatea de Educație Contraceptivă și Sexuală (SECS), Centrul de Acţiune pentru Egalitate şi Drepturile Omului (ACTEDO), Asociația Pentru Dialog Intercultural, Fundația Centrul de Mediere și Securitate Comunitară, Asociația Romanian Women’s Lobby, Asociația Necuvinte, Fundația Proiectul de Educație Civică și Dezvoltare Academică, Romanian Harm Reduction Network, Consiliul Tineretului din România, Alianța Națională a Organizațiilor Studențești din România (ANOSR), Romani CRISS – Centrul Romilor pentru Intervenție Socială și Studii, GO FREE – Asociația pentru Sprijinirea Societății Civile, Asociația Desenăm Viitorul Tău, Consiliul Tinerilor Instituționalizați, Comunitatea de-clic, Les Sisterhood, Asociația Centrul de Investigații Media, Centrul de Cercetare și Comunicare Interculturală, Asociația A.R.T. Fusion, Asociația pentru protejarea diversității „PRISMA” Cluj-Napoca, Policy Center for Roma and Minorities, Fundația Estuar, Asociația REPER21, Institutul Intercultural Timișoara, Asociația Grupul Român pentru Apărarea Drepturilor Omului – GRADO, Asociația Plural, Asociația pentru Libertate și Egalitate de Gen – A.L.E.G., Funky Citizens, Gabriel Bădescu, Ovidiu Vanghele, Conf.univ.dr. Claudiu Tufiș, Dragoș Bucurenci – Activist civic și trainer de comunicare, Silvana Enculescu – Responsabil de comunicare.
Susținători:
Asociația E-Civis, Asociația Pas Alternativ, Asociația E-Romnja, Asociația ANAIS, Giuvlipen The Roma Feminist Theatre, ARAS – Asociația Română Anti-Sida, Expert Forum, Asociația Young Initiative, Asociația ProDrama, Fundația Alături de Voi, Asociația MasterPeace Ro, Fundația Tineri pentru Tineri, Asociația MozaiQ LGBT, One World Romania, Asociația Umanistă Română, Cristina Horia – activistă pentru drepturile femeilor, Conf. univ. dr. Liliana Popescu, Andreea Novac – coregraf, Cristian Pîrvulescu, Olivia Nițis –curator, Ciprian Ciuclea – artist vizual, Prof. univ. dr. Ionela Băluță, Florin Iaru – scriitor, grupul de inițiativă AED, Mari Jeanne Ion – jurnalist, grupul de inițiativă AED, Sorin Cucerai – publicist, grupul de inițiativă AED, Ana Glavce – manager, grupul de inițiativă AED, Simona Otilia Pelin – redactor, grupul de inițiativă AED, Carmen Bărbulescu – jurnalist, grupul de inițiativă AED, Iolanda Stăniloiu – consultant, grupul de inițiativă AED, Doina Popescu – scriitor, grupul de inițiativă AED, Robert Roman – psiholog, grupul de inițiativă AED, Antonia Popescu – specialist SEO, grupul de inițiativă AED, Dan Perjovschi – artist, Daniel Kozak, Andreea Goia – fotograf, Iuliana Alexa – redactor sef Psychologies, Vișinel Bălan, Cătălin Teniță – Antreprenor IT, Mircea Steriu – Manager pe politici publice de transport, stabilit in Bruxelles, Bogdan Voicu – sociolog, prof. dr. habil., Andrei Gheorghiță – politolog, conf. dr.

Fi primul care reacționează

Te rugăm verifică adresa de e-mail unde ai primit un link de activare a contului.