Propunere adresată Curții Constituționale a României de reapreciere a Hotărârii 1/22.06.2017 a CCR

(București, 25 iunie 2017) Inițiativa România – Comunicat de presă

În atenția domnului Valer Dorneanu, Președinte al Curții Constituționale a României

Propunere adresată Curții Constituționale a României de reapreciere a Hotărârii 1/22.06.2017 a CCR

Domnule Președinte,

Inițiativa România, mișcare civică născută în 2015 după tragedia din Colectiv, propune Curții Constituționale a României să reaprecieze Hotărârea 1/22.06.2017 privind regulile de redactare a opiniei separate sau concurente.

Considerăm posibilă această reapreciere pentru că, din punctul nostru de vedere, hotărârea nu a fost adoptată în exercitarea atribuțiilor jurisdicționale ale CCR, fiind, de fapt, o hotărâre adoptată în materie administrativă, de natură a adăuga la lege în sensul restricționării și condiționării emiterii de opinii separate sau concurente. Or legea nu condiționează în niciun fel redactarea și publicarea opiniilor separate sau concurente de conținutul lor, prin urmare hotărârea fiind nelegală și netemeinică.

Respectând pe deplin independența și atribuțiile constituționale și legale ale Curții Constituționale, ne exprimăm îngrijorarea privind posibila limitare sau condiționare pe viitor a opiniilor judecătorilor CCR, inclusiv ale dumneavoastră. Or activitatea dumneavoastră și a colegilor dumneavoastră trebuie să se bucure de toate garanțiile constituționale și legale privind libertatea de exprimare, independența și inamovibilitatea. În legătură cu hotărârea amintită, credem că:

1. Hotărârea încalcă dispoziţiile Constituției României, în mod specific art. 30 alin. 1 și 2 privind libertatea de exprimare și art. 145 privind independența și inamovibilitatea judecătorilor Curții Constituționale;

2. Hotărârea încalcă prevederile Legii 47/1992 privind organizarea și funcționarea Curții Constituționale, în mod specific dispozițiile art. 61 alin. (1) și (2) privind independența și inamovibilitatea judecătorilor, precum și lipsa de răspundere juridică a judecătorilor Curții cu privire opiniile și voturile exprimate, raportat la art. 59 alin. (3) conform căruia “Judecătorul care a votat împotrivă poate formula opinie separată. Cu privire la motivarea deciziei se poate formula opinie concurentă. Opinia separată şi, după caz, cea concurentă se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, împreună cu decizia”.

Cu alte cuvinte, credem că există temeiuri să considerăm că Hotărârea 1/22.06.2017 încalcă Constituția României și drepturi prevăzute de aceasta, în concret dreptul judecătorilor CCR de a se exprima liber și independent în formularea opiniilor separate sau concurente.

Vă asigurăm de tot respectul nostru față de rolul CCR în arhitectura instituțională a României și vă înaintăm aceste opinii civice, ca simpli cetățeni, pentru a vă ajuta să luați cele mai bune decizii în vederea respectării statului de drept și supremației Constituției.


Fi primul care reacționează

Te rugăm verifică adresa de e-mail unde ai primit un link de activare a contului.